ICA Sverige AB väljer Time Key för sin e-handelsverksamhet

ICA har tecknat avtal med Time Key om att föra in en SaaS-baserad lösning för sina e-handelslager. Installationen omfattar bemannings- och schemaläggningslösningar, närvaro- och frånvarorapportering samt verksamhetsuppföljning av lageraktiviteter.

ICA Sverige AB tecknar avtal med Time Key

ICA har valt Time Key som samarbetspartner för att leverera nästa generations bemannings- och schemaläggningslösningar. Införandet omfattar ICA:s fem logistiklager i Västerås, Kallhäll, Borlänge, Kungälv och Helsingborg.

Time Key skall stödja ICA:s schemaläggning med hänsyn tagen till efterfrågan på kort och lång sikt samt säkerställa att schemalagda timmar uppfyller behov enligt efterfrågade volymer. Time Key kommer att förenkla och optimera arbetstilldelningen av lageraktiviteter i den dagliga verksamhetsplaneringen.

Installationen omfattar 5000 användare.

Sandvik tecknar koncernavtal med Time Key

Det är med stor glädje vi välkomnar våra nya Time Key kund Sandvik.

I januari tecknades ett koncernavtal omfattande Sandviks samtliga 11.500 anställda i Sverige.

Time Key tillhandahålls som SaaS-lösning och införandet kommer ske i 3 omgångar under 2017/2018.

Time Key har utökat sitt samarbete med Södra Skogsägarna!

Time Key har utökat sitt samarbete med Södra Skogsägarna!

Under 2016/2017 har ett flertal enheter inom Södra Skogsägarna utökat sin användning av Time Key att även omfatta olika typer av produktions- och projektuppföljning

Södra Innovation

Inom Södra Skogsägarnas Innovation pågår många projekt både internt och externt. För att följa upp den tid som läggs på respektive projekt har Innovation implementerat Time Keys modul förfördelning av tid. Med hjälp av modulen fås projektutfall som ligger till grund för analys internt och rapportering till EU.

Södra Mönsterås Hamn

Södra Skogsägarnas hamn i Mönsterås har infört Time Keys rapporteringssystem för att följa hur mycket produktionstid som läggs på lossning och lastning för de olika godsslag och utrustning som hanteras. Rapporteringen sker via pekskärm där de anställda rapporterar fartygsanlöp, godsslag och eventuell maskinanvändning.

Södra Skogsplantor

Södras plantskolor i Flåboda och Falkenberg har infört Time Keys rapporteringssystem för rapportering av tid per ansvarsområde, produkt och aktivitet. Genom att rapportera varje steg i processen erhålls en korrekt beräkning av vad kostnaden är från frö till planta. Rapporteringen sker via pekskärm.

Södra IT

Södra IT har liksom Innovation infört fördelning av tid per projekt. Anpassning har gjorts bland annat för att följa projekttiden per yrkesroll inom varje projekt.

Ny Time Key Kund!

Time Key utökar sitt samarbete med DFDS och det är med stor glädje vi välkomnar våra nya Time Key kund DFDS Contracts.

 

Ny Time Key kund!

Det är med stor glädje vi välkomnar våra nya Time Key kund Södra Skogsägarna.

I dagarna tecknades ett koncernavtal omfattande Södras samtliga 3500 anställda. Införandet avser Time Keys moduler för Bemanningsplanering och närvarorapportering.

Införandet sker i två omgångar. Omgång ett omfattar 2250 anställa.

Time Key utökar sitt samarbete med DFDS.

DFDS nyligen genomförda bolagsförvärv övergår till att använda Time Key för att rapportera närvaro, projekt-/ordertid.

Time Key utökar sitt samarbete med Atlas Copco.

Construction Tools PC AB ett bolag inom Atlas Copco koncernen utökar sitt användande av Time Key till att även omfatta produktionsrapportering & uppföljning.

GKN Driveline Köping AB väljer Time Keys outsourcingtjänster!

Nu utökar vi vårt mångåriga samarbete med GKN som har valt att outsourca drift och underhåll av företagets Time Key installation till vårt hostingcenter i Lund.

Ny Time Key kund!

Det är med stor glädje vi kungör ytterligare utökning av vårt samarbete med Metso Paper Sweden.

Time Key har tecknat avtal med Metso Paper Karlstad AB för användning av Time Keys uppföljningsmodul med integration till HR- och affärssystem. Avtalet gäller 500 anställda inom Metso Paper Karlstad.

 

Ny Time Key kund!

Det är med stor glädje vi kungör att Time Key utökat sitt samarbete med Atlas Copco och nu även tecknat avtal med Atlas Copco Rock Drills.

Avtalet omfattar licensrättigheter för samtliga Atlas Copcobolag i Sverige och uppgår idag till 3200 användare.

Ny Time Key kund!

Det är vårt stora nöje att hälsa DFDS Seaways och DFDS Logistics välkomna som nya Time Key kunder!

DFDS Seaways är ett passagerarfärjerederi med destinationer till Norge, Danmark, England, Holland, Belgien, Frankrike Sverige och Litauen.

                     

DFDS Logistics är marknadsledande i trailertransporter mellan Storbritannien/Irland, BeNeLux, Frankrike, Spanien, Baltikum, Ryssland och Skandinavien.

Time Key lanserar mobila applikationer.

Time Key lanserar mobila applikationer.

Time Key lanserar stöd för tidrapportering på mobilen.
Funktionaliteten omfattar Närvarorapportering, Projektredovisning samt Bemanningsplanering.

Läs gärna mer här: http://www.timekey.se/produktinformation/mobiltidrapportering/

Ny Time Key kund!

Det är med stor glädje vi kungör vårt utökade samarbete med Metso Paper Sweden.


Time Key har sedan många år haft ett mycket uppskattat samarbete med Metso Karlstad. Nu har det utökats till att även omfatta Metso Sundsvall. Dessutom innebär samarbetet en uppgraderad och utökad användning av Time Keys uppföljningsmodul med integrationer till HR- och affärssystem.

 

www.metso.com

 

Ny Time Key kund!

Det vårt stora nöje att hälsa Domsjö Fabriker välkomna som ny Time Key kund.


Domsjö är ett bioraffinaderi som av förnybar råvara från skogen tillverkar produkter och energi med tydlig miljöprofil. Förutom specialcellulosa tillverkas lignin och bioetanol.

Företagets unika process ger också möjlighet att producera kompletterande produkter såsom kolsyra, energi, biogas mm. Råvaran utgörs huvudsakligen av gran och tall.


Ny Time Key kund!

Plastal och Time Key utvidgar sitt mångåriga samarbete. Plastal kompletterar nyttjandet av Time Key till att även omfatta Bemanningsplanering. Vidare har Plastal beslutat att expandera användningen av Time Key i koncernen.

Det är med stor glädje vi välkomnar vår nya kund Plastal Sverige AB i Göteborg!


www.plastal.com/

 

Nya Time Key kunder!

Det är med stort nöje som vi hälsar våra nya Time Key kunder välkomna!

  • Skandia Container Terminal AB
  • Älvsborg Ro/Ro AB
  • Gothenburg Car Terminal AB

 

Ny Time Key kund!

Det är med stor glädje som vi välkomnar LB-Hus som ny Time Key kund. Installationen omfattar funktionalitet för närvaro- samt verksamhetsuppföljning.

LB-Hus är en av Sveriges ledande hustillverkare. Sedan starten för mer än 50 år sedan har företaget byggt fler än 43 000 hus på totalentreprenad, vilket innebär att köparen bara skriver ett kontrakt för hela husköpet och slipper ha kontakt med flera entreprenörer.

Sedan 20 år är LB-Hus även verksamt på flera exportmarknader, bl. a. Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien och Japan.

Ny generation pekskärmsterminaler!

Ny generation pekskärmsterminaler!

Vi är stolta över att kunna presentera vår nya serie av pekskärmsterminaler med inbyggda beröringsfria-/magnetkortsläsare.
Terminalen är utrustad med en 10” skärm som har en upplösning på 1024 x 600, vilket gör att den lämpar sig för såväl närvarobokning som projekt- och produktionsrapportering. Dessutom smälter terminalen in på ett sobert sätt i omgivande kontorsmiljön.

Outsourcing

Läs mer om våra uppskattade outsourcingtjänster.

http://www.timekey.se/outsourcing-sve/