Affärsidé

Time Key skall till stora organisationer tillhandahålla system och tjänster som bidrar till styrning och effektivisering av processer ur ett tidsperspektiv (realtidsperspektiv).

Historik

Time Key har under nästan två decennier specialiserat sig på lösningar som väl innefattas inom vår affärsidé. Vår entusiasm, erfarenhet och samlade kompetens har bidragit till att våra kunder idag har tillgång ett kraftfullt tidsystem för insamling, verifiering och analys av närvaro- samt projekt-/produktionstid. Detta tillsammans med stödet från vår kompetenta och serviceorienterade organisation har resulterat i långvariga relationer, där kundernas behov har varit styrande för lösningarnas utveckling.

Rätt system i tiden

Oavsett rådande konjunktur och trender, så har mätbara faktorer alltid varit kritiska för företagsledningens arbete. I en tid då vi står inför arbetstidförkortningar, individuellt anpassade arbetstider och allt mer decentraliserade arbetsplatser och organisationer, behövs tillförlitliga system som möjliggör en positiv utveckling av verksamheten. Vårt tidsystem erbjuder just den flexibilitet och möjlighet till styrning som kan vara avgörande för företagets resultat och personalens trivsel.

Nära kunden

Vi finns representerade i Lund, Göteborg och Stockholm för att kunna vara nära våra kunder. Vår geografiska närvaro kompletteras av tekniska kommunikationslösningar där vi kan serva våra kunder vid behov. En aktiv dialog och en dynamisk relation med våra kunder anser vi är nyckeln till framgång i varje samarbete.

Våra medarbetare

Oavsett vilken del av vår organisation ni kommer i kontakt med, kommer ni alltid att mötas av människor som förstår era behov och är beredda att ge den nivå av service som ni kan förvänta er av en professionell partner. Vi delar gärna med oss av vår samlade kunskap oavsett om det gäller behovsanalys, organisationsfrågor eller tekniska frågeställningar. Kontakta oss gärna via telefon eller mail för att ta reda på hur vi kan bidra till en optimering av er verksamhet.