Vårt Koncept

Time Key har utvecklats under nästan två decennier och resultatet av detta arbete är en av marknadens mest genomtänkta och flexibla lösningar för tidredovisning. Nedan syns några av anledningarna till varför våra kunder, under så många år, valt att förlita sig på Time Key.

  • En kraftfull och avancerad beräkningsmotor behandlar samt förädlar all information och händelser i realtid, vilket möjliggör uppföljning och beslutsfattande baserat på aktuell data.
  • Sänkta kostnader tack vare minimal administration för insamling, verifiering och attest av tidrapporter.
  • Möjlighet till distribuerat ansvar för tidrapportering och attest samt minskad administration och ökad datakvalitet.
  • Effektivisering uppnås genom minimerad användarinmatning av information och omfattande automatisering av logiska processer.
  • Öppen och flexibel systemarkitektur tillåter kostnadseffektiva kundanpassningar.
  • Sofistikerad, flexibel och okomplicerad systemadministration i kombination med kompetent supportorganisation tillåter avancerade konfigurationsförändringar i samband med nya eller förändrade arbetstidsavtal.
  • Hög driftsäkerhet och tillförlitlighet säkerställer datainsamling utan informationsbortfall även vid ström- och nätverksavbrott.
  • Kontinuerlig systemutveckling säkerställer att Time Key bibehåller och stärker sin marknadsledande position.
  • Flexibla möjligheter till inmatning tillåter att mycket information kan redovisas till systemet lokalt via tidur och PC eller på distans via telefon eller Internet.
  • Adderar mervärde till kundens tidigare investeringar, genom avancerade kopplingar till existerande system i verksamheten.