Övergripande

Time Key har under två decennier utvecklats till ett av marknadens mest genomtänkta och flexibla tidsystem. Time Key har stöd för bemanningsplanering, närvaroregistrering, projektredovisning samt produktionsrapportering.

Alla delar är integrerade med varandra vilket minimerar både användarinteraktion och administration. T.ex. samverkar närvaro med uppföljning (projekt/order/produktion) vilket gör att data endast behövs registreras en gång för att slå igenom på övriga delar av tidsystemet.

Vidare erbjuder integrationen avsevärda fördelar vad gäller verksamhetsuppföljning. Time key möjliggör inte bara uppföljning av projekt- och produktionstid utan också av indirekt tid. Många gånger finns det lika stor potential i att minimera den indirekta tiden som effektivisering av direkta verksamhetsprocesser.