Mobil tidrapportering

Time Keys mobila lösning bygger på samma koncept som för webb/PC med en meny bestående av flera olika klienter.

Idag finns det stöd för funktionsområden som bemanning, närvaro, frånvaroanmälan och anställdinfo. Alla funktioner är samlade under en gemensam applikationsmeny och användaren kan direkt se effekter i olika funktioner/applikationer vid bokning/ändring.

Oavsett vilken applikation som används sker all kommunikation i realtid mot Time Keys centrala databas. Kontroller mot behörighet, konfigurerade upplägg av schema, tidkodspaket o.s.v. sker löpande i användandet av samtliga funktioner.

Den nya generationen bygger på HTML5 vilket gör applikationerna plattformsoberoende och kan nyttjas på Androidtelefoner, Iphones och/eller Windowstelefoner. Applikationerna är designade att anpassa sig efter olika enheters skärmstorlek och kan med fördel även användas på bärbara pekskärmsplattor av olika format.

Närvaro

Närvarobokning i Time Keys mobila applikation har stöd för samtliga bokningstyper som idag förekommer på PC/web.

Det går att använda den för realtidsbokning. Applikationen föreslår automatiskt aktuellt klockslag. Vill man nyttja s.k. efterhandsbokning tillåter applikationen att annat klockslag anges.

För anställda som har funktionen automatisk bokning (avvikelsebokning) bokar användaren istället för närvaro bara frånvaro antingen del av dag eller heldag. I övrigt sker närvarobokningarna automatiskt enligt schemat av modersystemet.

Applikationen presenterar bokningshistorik och tillåter justering av tidigare gjorda bokningar.

Användaren har möjlighet att se aktuella saldon för dag, period och år samt sitt personliga schema ett par veckor fram i tiden.

Projekt

Applikationen visar samtliga öppna projekt som användaren har behörighet att boka tid på. Utöver det kan användaren själv ställa in vilka som skall presenteras i applikationsfönstret samt i vilken ordning projekten skall visas.

Applikationen presenterar upparbetade närvarotimmar per arbetsdag samt fördelade timmar per projekt och dag. I applikationen visas om det återstår närvarotimmar att fördela alternativt om det registrerats fler projekttimmar än upparbetad närvarotid.

Bemanning

Bemanningsapplikationen visar grafiskt innevarande månad i en kalender. På varje dag i månaden presenteras om det finns resursbrister eller behov av extraresurser.

Programmet presenterar bara resursbrister samt behov av extra resurser som användaren har behörighet att ersätta och som inte krockar med det egna schemat.

I programmet har användaren möjlighet att anmäla sig frivillig för extraarbete en eller flera dagar samt ange om tillgängligheten skall gälla för hela dygnet eller begränsat mellan olika klockslag.

Frånvaroanmälan

Applikationen som möjliggör för anställda att boka/anmäla oplanerad frånvaro som sjukdom och vård av barn och är tänkt att kunna nyttjas av personal som i övrigt inte skall ha tillgång till systemets mobila applikationer.

Anställdinfo

Användare som inte har behörighet att boka i systemets mobila applikationer har tillgång till anställdinfo. Applikationen presenterar grunduppgifter som finns i anställningsregistret, upparbetade saldon för dag, period och år samt den anställdes arbetsschema den närmaste månaden.
Mobilappens meny
Bokningar samt saldon
Schema samt information om anställd
Bemanningsplanering