Närvaro

Närvarohantering inom ramen för svenska kollektivavtal är ett område som kräver ett kompetent verktyg. Time Key är ett tidsystem som gör hanteringen av närvarotid effektiv och rationell. Time Key har inbyggd funktionalitet för att ta hand om de mest komplexa svenska arbetstidsavtalen i kombination med lokala undantag. Denna flexibilitet borgar för en hög automatiseringsnivå av närvarohanteringen. Användarvänliga gränssnitt i pekskärm, webb eller mobil medför att in- och utregistrering sker enkelt och snabbt. All inregistrerad information bearbetas av det bakomliggande regelverket (som är konfigurerat efter varje kunds behov) och är direkt tillgängligt för presentation i realtid. Time Key är ett avvikelsebaserat tidsystem. Poängen med detta är att endast bokningar som ligger utanför regelverkets konfigurerade gränser leder till kompletterande registrering av orsak till avvikelse.

Time Key innehåller alla nödvändiga verktyg för att administrera arbetstidsregler. För förvaltaren av systemet är förändringar enkla att göra och en förändring i en regel får omedelbart genomslag för alla som berörs.

Time Key kombinerar enkelhet för användare med avancerade möjligheter för förvaltaren att lägga upp komplexa regelverk. Time Key kan med sin inbyggda flexibilitet hantera alla centrala avtal som t.ex. Stål- och metallavtalet, Teknikavtalet, Almega Industri, Allokemisk Industri, Grafisk Industri, Grafiska m.m. i kombination med lokalt förhandlade avvikelser.

Ett avancerat behörighetssystem ser till att varje användare har tillgång till relevanta program/funktioner. PC och webbgränssnitt för registrering finns i två olika kompletterande varianter, varav den ena gör det möjligt att i efterhand boka och administrera sin tid och den andra är helt styrd av serverns klocka och kalender och tillåter endast realtidsbokningar.

Attestmomentet är rationellt och fokuserar på användardefinierade avvikelser. Endast avvikelser är föremål för kontroll och attest då alla övriga värden håller sig inom tillåtna gränser.

Time Keys närvarohantering sätts alltid i ett sammanhang med omgivande system såsom lön, HR, bemanningsplanering, växelsystem osv. Time Key är därför redan från början utvecklat för att importera och exportera närvarodata från och till lämpligaste källa.