Plattform

Time Key har en modern klient-/serverbaserad arkitektur med Microsoft SQL Server som databas.

Tidsystemet är tillgängligt via pekskärm/tidur, PC-klienter, webapplikationer, mobil samt fjärraccess (MS Terminal Server, Citrix).