Produktionsrapportering

Time Keys produktionsapportering erbjuder kostnadseffektiv realtidsinsamling och rapportering av information (tids- och materialåtgång) för optimering av produktionsprocesser.

Time Key skapar förutsättningar för:

 • Optimal resurshantering (personal, maskintid och material)
 • Reducering av avvikelser och spill
 • Ökad leveransprecision (detektering av avvikelser i förhållande till förväntade normtider)
 • Förbättrad leveranskvalitet
 • Reducerad genomloppstid
 • Minskad administration

Oavsett vilket affärssystem eller MPS system kan Time Key integreras för att säkerställa att dessa system alltid arbetar med uppdaterad information.

Nedan följer en kort övergripande listning av grundfunktionerna:

Upplägg och behörighetsstyrning

 • Upplägg av nya order
 • Upplägg av produktionsmoment
 • Behörighetsstyrning av vilka användare som har rätt att boka på order.
 • Behörighetsstyrning av tillåtna bokningssätt för order (realtids- alt efterhandsbokning).

Registrering av produktionstid

 • Visa aktuella (frisläppta) produktionsordrar
 • Fördela tid på produktionsorder och moment inklusive materialförbrukning

Granskning och justering av redovisad produktionstid

 • Urvalsmöjligheter för att selektera ut grupper/individer
 • Möjlighet för granska och justera registrerad tid/materialförbrukning

Produktionsuppföljning

Applikationer för utskrift av rapporter på skrivare eller skärm med möjlighet att göra urval på datumintervall, order och moment.

 • Nedlagd tid per order/moment
 • Nedlagd tid per person
 • Uppföljning av tidsregistrering
 • TAK-analyser
 • Maskinstatistik m.m.