Projektredovisning

Med hjälp av Time Keys projektredovisning är det enkelt att följa upp stora projekt och underliggande aktiviteter i förhållande till projektplan, förväntad tidsåtgång och budget. Projektuppföljningen är integrerad med närvaro och medger fördelning av registrerad närvarotid på olika projekt/aktiviteter. Time Keys projektredovisning tar hänsyn till kvalificerad närvaro som t.ex. övertid och obekväm arbetstid.

Oavsett vilket affärssystem eller ekonomisystem kan Time Key integreras för att säkerställa att dessa system alltid arbetar med uppdaterad information.

Nedan följer en kort övergripande listning av grundfunktionerna:

Upplägg och behörighetsstyrning

 • Upplägg av nya projekt
 • Upplägg av aktivitetstyper
 • Behörighetsstyra vilka användare som har rätt att boka på projekt
 • Behörighetsstyrning av tillåtna bokningssätt för projekt (realtids- eller efterhandsbokning)

Registrering av projekttid

 • Visa aktuella projekt
 • Fördela tid på projekt och aktiviteter

Granskning och justering av projekttid

 • Urvalsmöjligheter för att selektera ut grupper/individer
 • Möjlighet för granska och justera registrerad tid

Projektuppföljning

Applikation för utskrift av rapporter på skrivare eller skärm med möjlighet att göra urval på datumintervall, projekt och aktivitet.

 • Nedlagd tid per projekt/aktivitet
 • Nedlagd tid per person
 • Uppföljning av tidsregistrering