Pekskärm/Tidur

Tidur och peksärmar till Time Keys tidsystemFörutom PC bokning (via PC-/webbklient) kan registrering ske med hjälp av pekskärm och/eller tidur.
Pekskärmar och tidur är industriklassade och finns i olika utföranden beroende på klassningskravet för miljön där pekskärmen/tiduret är tänkt att monteras.
Terminalerna kan bestyckas med olika typer av kortläsare, scanners m.m.

 

Pekskärm

Pekskärmsterminalerna levereras med klientprogram som är särskilt utformade för direktinteraktion på skärm. Tydliga och lättanvända knappar/virtuella tangentbord möjliggör smidig rapportering av närvaro-, projekt- och produktionstid.

 

Tidur

Systemlösningen i Time Key bygger på att tidur ska kunna fungera även vid bortfall av nätverkskontakt. Det kan finnas upp till 200 anställda i ett huvudtidur som kan boka även då nätverket av någon orsak är nere. Tiduret kan i en sådan situation fungera i en vecka då schema för 6 dagar framåt lagras i minnet.
När personal bokar på ett annat tidur än sitt huvudtidur sker en s.k. biursbokning där tiduret tar kontakt med servern och hämtar/skickar regelverk och scheman.
Tiduren möjliggör en snabb in- och utbokning och ger en ökad tillgänglighet till systemet från olika platser i verksamheten där PC och pekskärm inte utgör något alternativ.