Verksamhetsuppföljning

Time Keys verksamhetsuppföljning skapar förutsättningar för uppföljning, analys och optimering av verksamhetskritiska processer. Med hjälp av realtidsbaserad datainsamling och rapportering har verksamheten alltid aktuell och tillförlitlig bild över företagets processer.

Realtidsrapportering skapar nödvändiga förutsättningar för snabba och väl underbyggda verksamhetsförändringar samt uppföljning av dess effekter.